Τηλέφωνο

22210 60558 / 698 3913004

Email

info@lpinsurance.com.gr

Τοποθεσία

Πυτιούσης 55, Νέα Λάμψακος

Ασφάλεια Επιχειρήσεων

και προστατεύστε όλα όσα έχετε δημιουργήσει

Ρωτήστε μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση Επιχείρησης και όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε επικοινωνήστε μαζί μας

22210 60558
698 3913004

Ασφάλεια Επιχειρήσεων

Ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών λύσεων υποστηρίζει την επιχείρηση και τους εργαζόμενους σας.

Η επιχείρησή σας είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Θέλετε να διασφαλίσετε ότι η δραστηριότητά σας θα συνεχιστεί κανονικά σε περίπτωση κάποιας ζημιάς, ατυχήματος ή άλλου απρόοπτου γεγονότος. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι δεν θα επηρεαστεί ο οικονομικός προγραμματισμός σας ή ακόμη περισσότερο η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Εάν δεν επιθυμείτε να πιαστείτε εξ απήνης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που προκλήθηκαν στο πλαίσιο της εργασίας σας, τότε με την ασφάλιση αστικής ευθύνης μπορείτε να καλύψετε τις δαπάνες που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος σας για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλειά σας.

Για τις εγκαταστάσεις και τους πελάτες σας
Προνοήστε για τυχόν ζημιά στις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό ή τα εμπορεύματά σας, από πυρκαγιά, καιρικά φαινόμενα, σεισμό και άλλα έκτακτα περιστατικά ή ατυχήματα. Προστατευτείτε από τις οικονομικές συνέπειες και για ευθύνες που μπορεί να προκύψουν προς πελάτες, εργαζόμενους ή τρίτους. Επιπλέον μπορείτε να ασφαλίσετε και τα οχήματα της επιχείρησής σας.

Προσαρμόζετε τις καλύψεις στις ανάγκες και τις εργασίες της επιχείρησής σας. Επιλέγετε τον τρόπο και τη συχνότητα καταβολής των ασφαλίστρων, ώστε να μην επηρεάζεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας.